Анонс правовых событий недели 1-5 октября

Высший совет правосудия рассмотрит вопрос об увольнении судей и жалобы на решения дисциплинарных палат. ВККС будет проводить собеседования в рамках квалифоценивания, а также решит вопрос допуска кандидатов к конкурсу в ВС и ВАКС. Кроме этого, в столице пройдет Всеукраинский независимый публичный конкурс «Адвокат года-2018».

1 жовтня

Працюватиме друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Заплановано розглянути 4 дисциплінарні справи та 19 скарг на дії суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів засідатиме у складі колегій.

Триватимуть співбесіди у межах кваліфікаційного оцінювання, оголошеного у лютому цього року. За три дні поспілкуються з 18-ма суддями місцевих та апеляційних судів.

У Вищій школі адвокатури можна прослухати курс «Правила адвокатської етики».

Слухачі дізнаються про обмеження в рекламуванні адвокатської діяльності, сферу поширення ПАЕ та нюанси захисту при дисциплінарній відповідальності за їх порушення.

У Києві засідатиме комітет Асоціації правників України з міграційного права.

Обговорюватимуться актуальні питання правового статусу та обліку іноземців.

У Львові розпочнеться дводенний семінар «Суддя-спікер у комунікаційній діяльності суду».

Навчання проводить Львівське регіональне відділення Національної школи суддів.

2 жовтня

Збереться на засідання Вища рада правосуддя.

Вона має звільнити одного суддю у відставку, а двох — на підставі пп.4 п.161 розд.XV «Перехідні положення» Конституції. Також розглядатимуться скарга прокурора на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та 2 повідомлення про втручання у здійснення правосуддя.

Вища кваліфікаційна комісія суддів працюватиме у складі колегій.

Цього дня, а також 5 жовтня визначатиметься відповідність вимогам закону 86 кандидатів на посаду судді Верховного Суду та допуск їх до кваліфікаційного оцінювання.

У столиці пройде семінар «Медіація — формула успіху сучасного адвоката».

Його проводить комітет з питань медіації Національної асоціації адвокатів України спільно з Вищою школою адвокатури.

Працюватиме комітет Асоціації правників України з податкового та митного права.

За круглим столом з’ясовуватиметься судова перспектива оскарження податкового повідомлення-рішення за наявності вироку щодо учасника/директора контрагента за ст.205 Кримінального кодексу.

3 жовтня

Засідатиме третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Заплановано розглянути 9 дисциплінарних справ та вивчити 13 скарг на наявність у них підстав для відкриття проваджень.

Вища кваліфікаційна комісія суддів працюватиме у складі колегій.

За два дні планується вирішити питання допуску до кваліфікаційного оцінювання 47 претендентів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

У Харкові відбудеться урочисте відкриття та перше засідання нового Клубу з кримінального права та процесу.

Під час заходу, який організовує відділення Асоціації правників України у Харківській області, дискутуватимуть про те, чи бути медіації в кримінальному процесі.

4 жовтня

У столиці засідатиме комітет Асоціації правників України з конкуренційного права.

Обговорюватиметься питання системи контролю державної допомоги як способу захисту конкуренції.

5 жовтня

Збереться на засідання перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Вона розгляне 8 дисциплінарних справ та 27 скарг на дії суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів працюватиме у складі колегій.

З’ясовуватимуться питання недостовірності (неповноти) відомостей або тверджень, указаних 8-ма суддями у декларації доброчесності.

Завершиться Всеукраїнський незалежний публічний конкурс «Адвокат року-2018».

Його організатор — Асоціація адвокатів України — проведе урочисте нагородження переможців.

Відбудеться урочистий прийом з нагоди святкування Дня юриста та відкриття року права-2018.

Зокрема, буде оголошено володаря почесної відзнаки Асоціації правників України «За честь та професійну гідність».

 

1 октября

Будет работать вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Планируется рассмотреть 4 дисциплинарные дела и 19 жалоб на действия судей.

Высшая квалификационная комиссия судей будет заседать в составе коллегий.

Продлятся собеседования в рамках квалификационного оценивания, объявленного в феврале этого года. За три дня пообщаются с 18-ю судьями местных и апелляционных судов.

В Высшей школе адвокатуры можно прослушать курс «Правила адвокатской этики».

Слушатели узнают об ограничении в рекламировании адвокатской деятельности, сферу распространения ПАЭ и нюансы защиты при дисциплинарной ответственности за их нарушение.

В Киеве будет заседать комитет Ассоциации юристов Украины по миграционному праву.

Будут обсуждаться актуальные вопросы правового статуса и учета иностранцев.

Во Львове начнется двухдневный семинар «Судья-спикер в коммуникационной деятельности суда».

Обучение проводит Львовское региональное отделение Национальной школы судей.

2 октября

Соберется на заседание Высший совет правосудия.

Он должен уволить одного судью в отставку, а двух — на основании пп.4 п.161 розд.XV «Переходные положения» Конституции. Также будут рассматриваться жалоба прокурора на решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и 2 сообщения о вмешательстве в осуществление правосудия.

Высшая квалификационная комиссия судей будет работать в составе коллегий.

В этот день, а также 5 октября будет определяться соответствие требованиям закона 86 кандидатов на должность судьи Верховного Суда и допуск их к квалификационному оцениванию.

В столице пройдет семинар «Медиация — формула успеха современного адвоката».

Проводит комитет по вопросам медиации Национальной ассоциации адвокатов Украины совместно с Высшей школой адвокатуры.

Будет работать комитет Ассоциации юристов Украины по налоговому и таможенному праву.

За круглым столом будут выясняться судебная перспектива обжалования налогового уведомления-решения при наличии приговора в отношении участника/директора контрагента по ст.205 Уголовного кодекса.

3 октября

Будет заседать третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Планируется рассмотреть 9 дисциплинарных дел и изучить 13 жалоб на наличие в них оснований для открытия производств.

Высшая квалификационная комиссия судей будет работать в составе коллегий.

За два дня планируется решить вопрос допуска к квалификационному оцениванию 47 претендентов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

В Харькове состоится торжественное открытие и первое заседание нового Клуба по уголовному праву и процессу.

Во время мероприятия, которое организует отделение Ассоциации юристов Украины в Харьковской области, будут дискутировать о том, быть ли медиации в уголовном процессе.

4 октября

В столице будет заседать комитет Ассоциации юристов Украины по конкурентному праву.

Будут обсуждаться вопросы системы контроля государственной помощи как способа защиты конкуренции.

5 октября

Соберется на заседание первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Она рассмотрит 8 дисциплинарных дел и 27 жалоб на действия судей.

Высшая квалификационная комиссия судей будет работать в составе коллегий.

ВККС выяснит вопрос недостоверности (неполноты) сведений или утверждений, указанных 8-я судьями в декларации добропорядочности.

Завершится Всеукраинский независимый публичный конкурс «Адвокат года-2018».

Его организатор — Ассоциация адвокатов Украины — проведет торжественное награждение победителей.

Состоится торжественный прием по случаю празднования Дня юриста и открытие года права-2018.

В частности, будет определен обладатель почетного отличия Ассоциации юристов Украины «За честь и профессиональное достоинство».


Источник: zib.com.ua

Комментарии 0

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии.